Bengt Johansson

Bengt Johansson (1:e tenor) var 1972 gruppens gitarrist. Numera sångare i den högsta stämman. Tagit hem en hel del sångmaterial från USA och står för en del arrangemang. Stark rygg efter ha burit och ansvarat för gruppens ljudanläggning sedan många år… Till vardags cancerläkare.