Mats Frändå

Mats Frändå är gruppens pianist. Mats har i flera år bott på Cypern och arbetat med IT utveckling för Sat-7.
Nu åter bosatt i Örebro och arbetande med IT frågor inom kyrkans värld.